Societatea Maroco Systems S.R.L. este firmă licențiată de Ministerul Administrației și Internelor, prin Inspectoratul General al Poliției Române, Direcția de Ordine Publică sau prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru activități specifice din domeniul sistemelor de securitate și al sistemelor de incendiu.

Maroco investește constant în pregatirea, autorizarea și certificarea membrilor echipei sale tehnice, în asa fel încât sa poată oferi servicii de calitate, în conformitate cu prevederile legislative actuale. Astfel, firma Maroco pune la dispoziția clientilor săi doar tehnicieni autorizați, cu calificarea necesară efectuării tuturor activităților pentru care a primit autorizații și licență de funcționare.

Maroco Systems SRL - ATESTAT ANRE nr. 12635 din 12.06.2017 de tip B

ATESTAT ANRE  nr. 12635 din 12.06.2017 de tip “B” pentru proiectare și executare de instalații electrice exterioare / interioare pentru incinte / construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiune nominală de 0.4 kV

Maroco Systems SRL - LICENȚĂ DE FUNCȚIONARE nr. 0033/T din 07.01.2005

LICENȚĂ DE FUNCȚIONARE nr. 0033/T din 07.01.2005 pentru proiectare, instalare și întreținere sisteme de alarmare împotriva efracției.

Maroco Systems SRL - AUTORIZAȚIE seria A, nr. 0760 din 22.03.2011

AUTORIZAȚIE seria A, nr. 0760 din 22.03.2011 pentru proiectarea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor.

Maroco Systems SRL - AUTORIZAȚIE seria A, nr. 0767 din 22.03.2011

AUTORIZAȚIE seria A, nr. 0767 din 22.03.2011 pentru proiectarea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu.

Maroco Systems SRL - AUTORIZAȚIE seria A, nr. 0187 din 04.08.2010

AUTORIZAȚIE seria A, nr. 0187 din 04.08.2010 pentru instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de semnalizare,  alarmare și alertare în caz de incendiu.

Maroco Systems SRL - AUTORIZAȚIE seria A, nr. 4686 din 04.03.2015

AUTORIZAȚIE seria A, nr. 4686 din 04.03.2015 pentru instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră.

Maroco Systems SRL - AUTORIZAȚIE seria A, nr. 8756 din 08.02.2019

AUTORIZAȚIE seria A, nr. 8756 din 08.02.2019 pentru instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți.