În conformitate cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, cu modificările ulterioare, coroborat cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare „GDPR”), vă aducem la cunoștință următoarele:

1. Societatea noastră respectă dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

2. Toate datele cu caracter personal preluate de la dumneavoastră vor fi păstrate pe durata executării serviciilor Societății noastre către dumneavoastră precum și ulterior, pe durata păstrării de către dumneavoastră a calității de client al Societății noastre înregistrat pe aplicație.

3. Societatea noastră prelucrează datele cu caracter personal cuprinse în solicitările și informările de la sau către dumneavoastră pentru realizarea interesului dumneavoastră de aducere la îndeplinire în condiții optime a serviciilor Societății noastre.

4. Societatea noastră nu utilizează datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Societatea noastră nu ia niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Societatea noastră utilizează mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Societatea noastră nu prelucrează date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care au fost colectate.

5. Societatea noastră respectă și asigură în mod strict secretul datelor personale furnizate de dumneavoastră. Societatea noastră nu dezvăluie datele personale decât pentru îndeplinirea în condiții optime a serviciilor furnizate către dumneavoastră.

6. Societatea noastră revizuiește periodic datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor de către Societatea noastră. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.

7. Dumneavoastră beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare, portare, limitare a prelucrării și ștergere cu privire la datele pe care le furnizați Societății noastre. Menționăm că dacă intervenția asupra datelor furnizate poate fi de natură să împiedice executarea corespunzătoare a serviciilor prestate de Societatea noastră, aceasta din urmă poate refuza operațiunea solicitată de dumneavoastră. În acest caz, Societatea noastră este exonerată de răspundere.

8. Vă rugăm să aduceți la cunoștința Societății noastre solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vi se va răspunde în cel mai scurt timp, conform prevederilor legale aplicabile. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați autorității de supraveghere (ANSPDCP).

9. Prin bifarea acestei anexe, dumneavoastră vă exprimați acordul liber și neviciat cu privire la prelucrarea datelor personale, în condițiile mai sus arătate, atestând pe de-o parte că acestea vi s-au adus la cunoștință în mod clar și transparent precum și, pe de altă parte, că ați înțeles toate drepturile și libertățile prevăzute de GDPR.