Maroco Systems oferă servicii de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și a gazelor fierbinți.

Maroco Systems - Instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și a gazelor fierbințiEvacuarea fumului și a gazelor fierbinți (desfumarea) este procesul de extragere din spațiile incendiate a unei părți din fumul și gazele de ardere în scopul asigurării condițiilor de evacuare a utilizatorilor și a folosirii mijloacelor de intervenție la stingere, precum și pentru evacuarea gazelor fierbinți degajate de incendiu în fazele de dezvoltare.

Desfumarea se poate realiza în mod natural sau mecanic:

1) Desfumarea naturală (prin tiraj natural organizat) se realizează prin evacuarea fumului și introducerea de aer proaspăt, direct sau prin tubulatură având legătură direct cu exteriorul, realizată astfel ca să asigure o eliminare satisfăcătoare a fumului din spațiul respectiv;

Evacuarea naturală a fumului se poate face prin unul din următoarele sisteme :

 • prin ferestre de desfumare în fațadă
 • prin trape pe acoperiș
 • prin guri de evacuarea fumului

Introducerea de aer proaspăt (denumit și aer de compensare) se poate face prin unul din următoarele sisteme:

 • prin ferestrele de desfumare din fațadă;
 • prin ușile spațiului care se desfumează, care dau spre exterior sau spre volume ce pot fi ușor aerisite
 • prin scări deschise
 • prin guri de introducere

2) Desfumarea mecanică (prin tiraj mecanic) este asigurată prin extragerea mecanică a fumului și introducerea de aer proaspăt în mod natural sau tot pe cale mecanică, cu dispozitive astfel dispuse încât să asigure o desfumare a volumului considerat.

Desfumarea mecanica  și dirijarea fumului se realizeza cu clapeti rezistenti la foc, voleți de desfumare, grile rezistente la foc.

Tipuri trape de fum

 • Trapa de fum electrica – are ca mecanism de deschidere un actuator electric  alimentat la 24V.
 • Trapa de fum pneumatica – are mecanism de deschidere un piston pneumatic ce este acționat cu gaz (CO2). Deschiderea se poate realiza cu impuls pneumatic, prin traseu teava de cupru si butelie CO sau/si cu impuls electric (24V).
 • Trapa de fum pirotehnica – are mecanismul de deschidere un ax metalic introdus într-o teacă la baza căreia este montată o încărcătură explozibilă. Deschiderea se poate realiza cu impuls pneumatic, prin traseu teava de cupru si butelie CO sau/si cu impuls electric (24V).
 • Trapa de fum mecanica – are mecanismul de deschidere format dintr-un tandem de 2 sau 3  resorturi (telescoape) oleo-pneumatice – comprimare cu gaz. Deschiderea se poate realiza cu impuls pneumatic, prin traseu teava de cupru si butelie CO sau/si cu impuls electric (24V).
Contact Maroco

Solicitați serviciile Maroco!

Contactați-ne, iar specialiștii noștri în instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și a gazelor fierbinți vă pot oferi cele mai bune soluții!
Contact Maroco